KURUMSAL

Bir bakışta TR MEKATRONİK

Anasayfa/Kurumsal/Şirket Politikası

ŞİRKET POLİTİKASI

Havacılık ve Savunma sanayi sektörlerine yönelik ürünlerin tasarımı, üretimi ve geliştirilmesini gerçekleştirilen TR Mekatronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.;

  • Katılımcı yönetim anlayışının oluşmasını sağlamayı, bu amaçla tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmeyi,
  • Sürekli gelişim için eğitim faaliyetlerini ve etkinliklerini artırmayı,
  • Proseslerin her aşamasında “Risk Esaslı” düşünerek, riskleri kabul edilebilir seviyelere düşürmeyi,
  • Kanunlara ve ilgili mevzuatlara uymayı,
  • Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemi oluşturmayı, uygulamayı, kontrol etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Sektörel rekabet gücümüzü arttırmak için teknolojik yenilikleri takip etmeyi, en yüksek kalite seviyelerinde üretim gerçekleştirerek savunma sanayinde öncü bir firma olmayı,
  • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, eksiksiz ve zamanında karşılayarak müşteri memnuniyetini sürekli sağlamayı,
  • Çevre bilincine uygun olarak hareket edip, çevre ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeyi,
  • Çalışanlarımızın sağlığını korumayı, çalışma ortamının güvenliği için gerekli iş güvenliği faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,
  • Taahhüt eder.